Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie

Strona główna

Aktualności

Kontrowersje wokół cen gryki na Ukrainie

Kontrowersje wokół cen gryki na Ukrainie
17.12.2010

Na dzień dzisiejszy niezależnie od faktu, że na rynku spożywczym Ukrainy odnotowywany jest niemal dwukrotny spadek popytu na grykę, przedstawiciele rynku mówią o deficycie tego produktu.

Wg słów przedstawiciela spółki-dystrybutora produktów rolno-spożywczych „Agroprodukt Grup" W.Pawlenki, obecnie cena hurtowa gryki na rynku wewnętrznym wynosi 11-12 UAH za 1 kg, natomiast w lecie 2011 r. oczekiwany jest gwałtowny wzrost ceny hurtowej do poziomu 18-19 UAH za 1 kg, co przełoży się na wzrost cen detalicznych gryki do 20 UAH za 1 kg.

Równocześnie analityk Klubu Biznesu Rolnego R.Slasten nie widzi żadnych powodów do wzrostu cen gryki. Wg jego danych, na dzień dzisiejszy cena hurtowa gryki wynosi 10 UAH za 1 kg, a cena detaliczna waha się w przedziale 11-14 UAH za 1 kg.  R.Slasten podkreślił, iż obecnie na rynku rolno-spożywczym Ukrainy nie istnieje jakichkolwiek tendencji, które mogłyby spowodować wzrost cen hurtowych gryki w roku 2011.

***

Poziom produkcji gryki na Ukrainie w roku 2010 to około 150-160 tys. ton przy czym roczna konsumpcja tego produktu szacowana jest na poziomie ponad 200 tys. ton, z czego ludność spożywa powyżej 9,2 tys. ton, 192 tys. ton wykorzystywane są przez przedsiębiorstwa branży spożywczej. Na dzień dzisiejszy deficyt gryki na Ukrainie szacowany jest na poziomie około 50 tys. ton.

Źródło: „Ekonomiczeskije Izwiestia"

  • http://www.coie.gov.pl
  • http://www.mg.gov.pl/
  • http://www.paiz.gov.pl
  • http://www.mg.gov.pl/node/14567
  • http://www.eksporter.gov.pl/
Ambasada RP w Kijowie
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
ul. Wołodymyrska 45, Kijów 01901, Ukraina
tel.: (+380 44) 279 18 31; 279 33-40 , fax: (+380 44) 278 11 40 , e-mail: ,
Godziny urzędowania: pn-pt 9:00 - 17:00
Czas lokalny: