Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie

Strona główna

Aktualności

Poziom płac na Ukrainie w czerwcu 2012 r.

Poziom płac na Ukrainie w czerwcu 2012 r.
31.07.2012

Państwowa Służba Statystyczna Ukrainy opublikowała dane dotyczące poziomu płac na Ukrainie oraz stanu zaległości w ich wypłacie w czerwcu 2012 r.

Zgodnie z opublikowanymi przez Państwową Służbę Statystyczną Ukrainy danymi, w czerwcu 2012 r. średnia płaca nominalna na Ukrainie wyniosła 3.109 UAH (wzrost o 3,1% w porównaniu do poziomu płac z maja 2012 r. oraz wzrost o 14,8% w porównaniu do poziomu płac z czerwca 2011 r.). 

Najwyższy średni poziom płac w czerwcu 2012 r. odnotowano w sektorze transportu lotniczego (10.086 UAH), sektorze finansowym (5.750 UAH) oraz sektorze dodatkowych usług transportowych (3.861 UAH). Najniższe średnie poziomy płac odnotowano w rybołówstwie (1.568 UAH), rolnictwie i łowiectwie (2.025 UAH) oraz sektorze hotelowo-gastronomicznym (2.097 UAH). Szczegółowe informacje o średnim poziomie płac na Ukrainie w czerwcu 2012 r. w ujęciu branżowym w poniższej tablicy.

 

 

Poziom wynagrodzenia (UAH)

Zmiana (%)

maj 2012 r.

czerwiec 2011 r.

Rolnictwo i łowiectwo

2025

93,4

114,3

Gospodarka leśna

2553

101,6

109,8

Rybołówstwo

1568

97,2

116,5

Przemysł

3467

98,8

111,8

Budownictwo

2518

100,5

112,1

Handel i usługi remontowe

2685

99,7

115,0

Sektor hotelowo-gastronomiczny

2097

102,6

115,5

Usługi transportowe i łącznościowe

3473

101,2

111,2

Sektor finansowy

5750

99,7

112,5

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i usługi na rzecz przedsiębiorców

3429

102,5

113,5

Administracja państwowa

3644

108,8

114,3

Usługi edukacyjne

3011

117,6

120,4

Usługi ochrony zdrowia i pomocy społecznej

2327

106,3

125,0

Usługi komunalne i inne działalność sportowo-rekreacyjna

3042

105,0

123,4

W ujęciu regionalnym, najwyższy średni poziom płac w czerwcu 2012 r. odnotowano w Kijowie (4.628 UAH), Obwodzie Donieckim (3.557 UAH) oraz Obwodzie Kijowskim (3.264 UAH). Najniższe średnie poziomy płac odnotowano w Obwodzie Tarnopolskim (2.367 UAH), Obwodzie Czernihowskim (2.432 UAH) oraz Obwodzie Czerniowieckim (2.500 UAH). Szczegółowe informacje o średnim poziomie płac w poszczególnych regionach Ukrainy w czerwcu 2012 r. w poniższej tablicy.

 

 

Poziom wynagrodzenia (UAH)

Zmiana (%)

maj 2012 r.

czerwiec 2011 r.

Autonomiczna Republika Krym

2781

103,3

115,2

Obwód Winnicki

2582

105,1

120,2

Obwód Wołyński

2511

107,8

117,8

Obwód Dniepropietrowski

3197

100,5

113,8

Obwód Doniecki

3557

102,4

114,3

Obwód Żytomierski

2522

104,2

113,7

Obwód Zakarpacki

2506

107,8

114,2

Obwód Zaporożski

3045

104,3

114,1

Obwód Iwano-Frankowski

2743

106,1

115,8

Obwód Kijowski

3264

103,7

114,1

Obwód Kirowogradzki

2546

103,5

117,3

Obwód Ługański

3123

101,6

112,1

Obwód Lwowski

2670

102,2

115,1

Obwód Mikołajewski

2876

102,4

114,8

Obwód Odesski

2780

103,4

111,8

Obwód Połtawski

2876

100,5

117,2

Obwód Równieński

2734

107,2

117,9

Obwód Sumski

2563

101,0

114,9

Obwód Tarnopolski

2367

107,4

117,3

Obwód Charkowski

2808

103,5

114,4

Obwód Chersoński

2411

105,6

116,9

Obwód Chmielnicki

2547

105,8

116,5

Obwód Czerkaski

2605

99,8

113,9

Obwód Czerniowieckij

2500

108,2

117,2

Obwód Czernihowski

2432

103,7

118,5

Kijów

4628

103,6

112,9

Sewastopol

3020

103,4

114,1

W dniu 1 lipca 2012 r. łączne zadłużenie z tytułu nie wypłaconych płac na Ukrainie wyniosło 961,9 mln UAH (spadek o 20% w porównaniu do stanu zadłużenia z 1 lipca 2011 r.).

Największy poziom zadłużenia z tytułu nie wypłacania wynagrodzeń odnotowano w Obwodzie Donieckim (179,4 mln UAH), Obwodzie Charkowskim (100 mln UAH) oraz Obwodzie Ługańskim (77,2 mln UAH), najniższy - w Obwodzie Czerniowieckim (153 tys. UAH), Obwodzie Rówieńskim (2,3 mln UAH) oraz Obwodzie Kijowskim (3,3 mln UAH).

Dodatkowe informacje o stanie płac na Ukrainie w czerwcu 2012 r. w załączonym opracowaniu Państwowej Służby Statystycznej Ukrainy na ten temat. Analizy wybranych danych makroekonomicznych Ukrainy, przygotowane przez Wydział Ekonomiczny Ambasady RP w Kijowie, znaleźć można na stronie Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie w zakładce „Ukraina / Gospodarka Ukrainy".

Źródło: Państwowa Służba Statystyczna Ukrainy

  • http://www.coie.gov.pl
  • http://www.mg.gov.pl/
  • http://www.paiz.gov.pl
  • http://www.mg.gov.pl/node/14567
  • http://www.eksporter.gov.pl/
Ambasada RP w Kijowie
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
ul. Wołodymyrska 45, Kijów 01901, Ukraina
tel.: (+380 44) 279 18 31; 279 33-40 , fax: (+380 44) 278 11 40 , e-mail: ,
Godziny urzędowania: pn-pt 9:00 - 17:00
Czas lokalny: