Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie

Strona główna

O Nas

Inne jednostki polskiej administracji na Ukrainie

Poniżej przedstawiamy dane kontaktowe wybranych jednostek organizacyjnych administracji polskiej na Ukrainie, do których mogą Państwo zwracać się w celu uzyskania informacji i wyjaśnień z zakresu kompetencji poszczególnych jednostek.

* * *

Informacje na temat sytuacji makroekonomicznej Ukrainy, polsko-ukraińskich kontaktów międzyrządowych oraz ogólnego poziomu współpracy gospodarczej Polski i Ukrainy.

Wydział Ekonomiczny Ambasady RP w Kijowie

adres: ul. Jarosławiw Wał 12, 01034 Kijów
tel.: (+380 44) 2300 771
faks: (+380 44) 270 63 36
e-mail:
http://kijow.msz.gov.pl/pl

 

Informacje wizowo-konsularne, kontakty z Polonią.

 

Wydział Konsularny Ambasady RP w Kijowie
(okręg konsularny - obwody: kijowski, czernihowski, czerkaski, kirowohradzki)

adres: ul. Chmielnickiego 60, 01030 Kijów
tel.: (+380 44) 284 00 33
faks: (+ 380 44) 234 99 89
e-mail:
http://kijow.msz.gov.pl/pl

Konsulat Generalny RP we Lwowie
(okręg konsularny - obwody: lwowski, iwano-frankowski, tarnopolski, zakarpacki, czerniowiecki).

adres: 79011 Lwów, ul. Iwana Franko 108
tel: (+380 32) 295 79 90
faks: (+380 32) 295 79 80
e-mail:
http://www.lwow.msz.gov.pl/

Konsulat Generalny RP w Charkowie
(okręg konsularny - obwody: charkowski, dniepropietrowski, doniecki, ługański, połtawski, sumski i zaporoski)

adres: 61002 Charków, ul. Artioma 16
tel: (+380 57) 757 88 01
faks: (+380 57) 757 88 04
e-mail:
http://www.charkow.msz.gov.pl/ 

Konsulat Generalny RP w Łucku
(okręg konsularny - obwody: wołyński, równieński)

adres: 43016 Łuck ul. Dubniwska 22b
tel: (+380 33) 228 06 40
faks: (+380 33) 228 06 59
e-mail:
http://www.luck.msz.gov.pl/

Konsulat Generalny RP w Odessie
(okręg konsularny - obwody: odesski, mikołajowski, chersoński)

adres: 65014 Odessa ul. Uspienska 2/1
tel: (+380 48) 722 56 96, 722 60 03
fax: (+380 48) 722 77 01
e-mail:
http://www.odessa.msz.gov.pl/

Konsulat Generalny RP w Winnicy
(okręg konsularny - obwody: winnicki, chmielnicki, żytomierski) 

adres: 21000 Winnica, ul. Kozyckiego 51
tel: (+380 43) 250 74 13
fax: (+380 43) 250 74 14
e-mail:
http://www.winnica.msz.gov.pl/

   

Informacje na temat potencjału turystyczno-rekreacyjnego Polski

Polski Ośrodek Informacji Turystycznej w Kijowie

adres: ul. Hreszczatik 25 lok. 98, 01001 Kijów
tel.: (+380 44) 278 67 28
faks: (+380 44) 278 66 70
e-mail: kyiv@pot.gov.pl
http://www.polska.travel/uk

  

Informacje dotyczące polsko-ukraińskiej współpracy kulturalnej.

 

Instytut Polski w Kijowie

adres: ul. Chmielnickiego 29/2 lok. 17, 01030 Kijów
tel.: (+380 44) 288 03 04
faks: (+ 380 44) 288 02 86
e-mail:
http://www.polinst.kiev.ua/

  • http://www.coie.gov.pl
  • http://www.mg.gov.pl/
  • http://www.mg.gov.pl/node/14567
Ambasada RP w Kijowie
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
ul. Wołodymyrska 45, Kijów 01901, Ukraina
tel.: (+380 44) 279 18 31; 279 33-40 , fax: (+380 44) 278 11 40 , e-mail: ,
Godziny urzędowania: pn-pt 9:00 - 17:00
Czas lokalny: