Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie

Strona główna

Przewodnik po rynku

Zasady wydawania wiz dla obywateli Ukrainy udających się do Polski w celach biznesowych

Uprzejmie informujemy, iż polskie urzędy konsularne - poza wizami jednorazowymi - mogą także wydawać wizy wielokrotne (wizy Schengen i wizy krajowe) z terminem ważności do lat 5. W przypadku wiz Schengen osoba, która otrzymała taką wizę, może przebywać na terytorium krajów Schengen maksymalnie do 90 dni w każdych 6 miesiącach licząc od daty pierwszego wjazdu. W przypadku wiz krajowych (polskich) osoba otrzymująca taką wizę może przebywać na terytorium Polski do 365 dni w okresie ważności wizy.

Decyzję o okresie ważności wizy i ilości możliwych wjazdów na terytorium krajów Schengen/Polski podejmowane są w oparciu o przedstawione przez osobę ubiegającą się o wizę dokumenty i zawarte w nich uzasadnienie okresu i liczby wjazdów tej osoby na terytorium krajów Schengen/Polski.

Zwracamy więc uwagę, iż polskie urzędy konsularne mogą wydawać dla obywateli Ukrainy wizy wielokrotne (wizy Schengen i wizy krajowe) z terminem ważności do lat 5, ale ważne jest aby w zaproszeniu dla tej osoby, wystawionym przez podmiot zapraszający, zawarte było właściwe uzasadnienie dla przyczyn ubiegania się o taką wizę. W uzasadnieniu tym powinny być zawarte takie informacje jak m.in. wyjaśnienie dlaczego ma być to wiza Schengen, dlaczego wiza ta ma być wielokrotna i dlaczego na długi okres ważności (do 5 lat). W zaproszeniu należy również wskazać związek pomiędzy podmiotami zapraszającym a zapraszanym, a w przypadku wspólnych wyjazdów z osobami towarzyszącymi (małżonkowie, dzieci) - także informacja o charakterze i ew. częstotliwości takich wyjazdów.

Pragniemy również podkreślić, iż prawidłowe przygotowanie i przedstawienie zaproszenia nie zwalnia obywatela Ukrainy ze złożenia, przy ubieganiu się o wizę, innych dokumentów, wymaganych przez prawo. Szczegółowe wyjaśnienia na temat zasad wydawania wiz wjazdowych dla obywateli Ukrainy znaleźć można na stronie internetowej  Ambasady RP w Kijowie (www.kijow.msz.gov.pl ) w zakładce "Informacje konsularne"/ „Informacje wizowe". W razie ew. dalszych wątpliwości i potrzeby uzyskania dodatkowych wyjaśnień prosimy o bezpośredni kontakt z Wydziałem Konsularnym Ambasady RP w Kijowie (tel.: +380 44 2840033, e-mail: ).

 

 

Procedura Wnioskowania O Wizę  
   
Krok 1: Przygotowanie wniosku wizowego i dokumentów dodatkowych: otwórz link „Wszystko o wizach” i znajdź informacje na temat kategorii wizy, o którą chcesz się ubiegać – uzyskasz tutaj informacje o opłatach, wymaganych dokumentach, formularzu wniosku wizowego oraz wielu innych szczegółach.
Krok 2: Rejestracja do PPWW : przed stawieniem się w Punkcie Przyjmowania Wniosków Wizowych należy uprzednio się zarejestrować . Zrobić to można online lub telefonicznie w centrum obsługi klienta. Dane potrzebne do rejestracji można znaleźć na niniejszej stronie internetowej.
Krok 3: Złożenie wniosku: należy stawić się w Punkcie Przyjmowania Wniosków Wizowych w umówionym spotkania i złożyć wypełniony formularz wniosku wizowego wraz z wymaganymi dokumentami.
Krok 4: Uiszczenie opłaty: pracownik przyjmujący wniosek poinformuje wnioskodawcę o całkowitej kwocie do zapłaty i skieruje do kasy lub banku, gdzie należy uiścić wszystkie opłaty: opłatę wizową w gotówce w Euro lub w hrywnach, opłatę za usługę – w gotówce tylko w hrywnach. Za wszelkie płatności dokonane w kasie zostanie wydany oddzielny paragon. 

Uwaga: 

W celu uiszczenia opłat wizowych w okienku bankowym / banku należy przedstawić kopię 1-6 (w przypadku jeśli zawierają jakiekolwiek informacje) strony ukraińskiego dowodu osobistego. Opłaty należy uiścić w dniu złożenia dokumentów po ich uprzedniej weryfikacji przez pracowników PPWW. 
Opłaty mogą być uiszczone gotówką w Hrywnach albo Euro w kasie w Punkcie Przyjmowania Wniosków Wizowych albo w kasie odpowiedniego banku. Uwaga, bank pobiera prowizję za usługę. 

W chwili złożenia wniosku w Punkcie Przyjmowania Wniosków Wizowych wnioskodawca może zamówić usługę kurierską w celu odbioru paszportu. 

Dodatkowe informacje dla wnioskodawców - kliknij tutaj

Punkty przyjmowania wniosków wizowych

W celu umówienia terminu złożenia wniosku wizowego prosimy o bezpośredni kontakt  z Punktem Przyjmowania Wniosków Wizowych:

 

telefon do  Call Centre - +38 044 594 5496, +38 032 235 1776, +38 050 117 9053

 

e-mail:  , 

 Dodatkowe informacje: http://www.polandvisa-ukraine.com/

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie

Ostatnia aktualizacja: 14.04.2014
  • http://www.coie.gov.pl
  • http://www.mg.gov.pl/
  • http://www.mg.gov.pl/node/14567
Ambasada RP w Kijowie
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
ul. Wołodymyrska 45, Kijów 01901, Ukraina
tel.: (+380 44) 279 18 31; 279 33-40 , fax: (+380 44) 278 11 40 , e-mail: ,
Godziny urzędowania: pn-pt 9:00 - 17:00
Czas lokalny: