Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie

Strona główna

Aktualności

Podwyżka stawek akcyzy i innych podatków o wysokość odnotowanej w 2012 r. na Ukrainie inflacji

Podwyżka stawek akcyzy i innych podatków o wysokość odnotowanej w 2012 r. na Ukrainie inflacji
04.01.2013

Władze Ukrainy - zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami (vide: informacja z dnia 21  listopada 2012 r.) - uchwaliły ustawę podwyższającą stawki akcyzy i innych podatków o wysokość odnotowanej w 2012 r. na Ukrainie inflacji.

W szczególności przyjęta w tej sprawie ustawa podwyższa stawki akcyzy na następujące wyroby alkoholowe i tytoniowe (przy czym w przypadku określonych wyrobów tytoniowych i spirytusowych podwyżka stawek akcyzy przeprowadzana będzie stopniowo, a z kolei w przypadku określonych wyrobów tytoniowych podwyżka ta znacznie przekracza roczną wartość inflacji):

 • piwo - 0,87 UAH za litr (dotychczas: 0,81 UAH za litr);
 • wina z winogron naturalne - 0,01 UAH za litr (utrzymanie dotychczasowej stawki akcyzy);
 • wina naturalne z dodatkiem spirytusu oraz wzmacniane - 2,51 UAH za litr (dotychczas: 2,33 UAH za litr);
 • szampany i wina musujące - 3,65 UAH za litr (dotychczas: 3,38 UAH za litr);
 • wermuty oraz inne wina z winogron naturalne z dodatkiem ekstraktów roślinnych lub aromatyzowanych - 2,51 UAH za litr (dotychczas: 2,33 UAH za litr);
 • inne sfermentowane napoje owocowe (cydr, perri i inne) z dodatkiem spirytusu, napoje mieszane zawierające alkohol oraz mieszanki napojów alkoholowych z bezalkoholowymi (za wyjątkiem sfermentowanych napojów owocowych nie zawierających spirytus) - 49,49 UAH za 1 litr 100% spirytusu (dotychczas: 45,87 UAH);
 • cydr i perri nie zawierające spirytusu - 0,5 UAH za litr (dotychczas: 0,46 UAH za litr);
 • spirytus etylowy niedestylowany o koncentracji alkoholu nie mniejszej niż 80%, spiritus etylowy oraz inne destylaty spirytusu oraz napoje spirytusowe otrzymane drogą destylacji, denaturowane, o jakiejkolwiek koncentracji - 49,49 UAH za 1 litr 100% spirytusu (dotychczas: 45,87 UAH);
 • spirytus etylowy niedestylowany o koncentracji alkoholu mniejszej niż 80%, destylaty spirytusu oraz napoje spirytusowe otrzymane drogą destylacji likiery oraz inne napoje zawierające spirytus - 49,49 UAH za 1 litr 100% spirytusu (dotychczas: 45,87 UAH);
 • surowiec tytoniowy, odpady tytoniowe - 217,60 UAH za kg netto (dotychczas: 0 UAH);
 • cygara, włącznie z cygarami z obciętymi końcami oraz cygaretkami z dodatkiem tytoniu - 217,60 UAH za kg netto (dotychczas: 172,11 UAH);
 • papierosy bez filtra, cygaretki - stawka specyficzna: 72,70 UAH za kg netto (dotychczas: 49,48 UAH), stawka ad valorem: 12% (dotychczas: 20%);
 • papierosy z filtrem - stawka specyficzna: 162,60 UAH za kg netto (dotychczas: 110,64 UAH), stawka ad valorem: 12% (dotychczas: 20%);
 • tytoń oraz jego zamienniki o przeznaczeniu przemysłowym, tytoń „homogenizowany" albo „odnowiony", ekstrakty i esencje tytoniowe - 217,60 UAH za kg netto (dotychczas: 61,47 UAH);
 • tytoń dla palenia z dodatkiem lub bez zamienników w jakichkolwiek proporcjach - 217,60 UAH za kg netto (dotychczas: 86,05 UAH);
 • tytoń do żucia lub tabaka - 217,60 UAH za kg netto (dotychczas: 24,59 UAH).

Ponadto ustawą tą wprowadzono również akcyzę na biodiesel i jego mieszaniny, w tym zawierające  poniżej 70% ropy lub produktów ropopochodnych, uzyskanych ze skał bitumicznych, na bazie monoalkilowych estrów kwasów tłuszczowych (kod UKTZED: 3824 90 98 00) - wprowadzona stawka akcyzy: 46,0 EUR za tonę.

Ustawą tą podwyższono także stawki innych podatków i obowiązkowych opłat, w tym opłaty za pierwszą rejestrację pojazdu, podatku ekologicznego, opłaty za wykorzystanie zasobów naturalnych, podatku od gruntów rolnych, opłaty za transmisję sygnału radiowego, opłaty za specjalne wykorzystanie zasobów wodnych oraz opłaty za specjalne wykorzystanie zasobów leśnych.

Dokument ten wprowadza również zmiany w zasadach opodatkowania dochodów małych i średnich przedsiębiorców objętych tzw. uproszczonym systemem opodatkowania (szerzej na ten temat w odrębnej wiadomości), a także wprowadza nową formę kontroli skarbowej - tzw. elektroniczną kontrolę podatkową (polegać będzie ona na kontroli dokumentów w formie elektronicznej i korzystać z niej będą mogli podatnicy ze statusem niskiego ryzyka podatkowego).

Szczegółowe informacje w załączonej ustawie (dokument do pobrania poniżej). Weszła ona w życie z dniem 1 styczna 2013 r., za wyjątkiem zmian stawek akcyzy na wyroby alkoholowe, które wejdą w życie z dniem 1 marca 2013 r. Ustawa ta została oficjalnie opublikowana w dniu 4 stycznia 2013 r.

* * *

Przyjęta w grudniu 2010 r. ustawa „Kodeks podatkowy Ukrainy" (szerzej na założeń tej ustawy patrz informacje z dnia 6 grudnia 2010 r.) obliguje Gabinet Ministrów Ukrainy do corocznego przygotowywania i przedkładania pod obrady parlamentu (do 1 czerwca danego roku) korekty obowiązujących stawek akcyzy i niektórych innych obowiązkowych podatków o wysokość rocznej inflacji.

Propozycje korekty w/w podatków na rok 2013 Gabinet Ministrów Ukrainy przedstawił w maju 2012 r. (szerzej na ten temat w informacji z dnia 21 maja 2012 r.), a w październiku 2012 r. Rada Najwyższa Ukrainy rozpoczęła prace nad stosownym projektem ustawy (szerzej na temat założeń w/w ustawy w informacji z dnia 3 października i 20 listopada 2012 r.), który został ostatecznie przyjęty w listopadzie 2012 r. (vide: informacja z dnia 20 i 21 listopada 2012 r.).

Dodatkowe informacje na temat obowiązującego na Ukrainie systemu podatkowego znaleźć można w opracowaniu pt. „Obciążenia fiskalne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej na Ukrainie", zamieszczonym na stronie internetowej Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie w zakładce „Przewodnik po rynku / Podatki i składki na ubezpieczenia społeczne" (opracowanie to zostanie w najbliższym czasie zaktualizowane w związku z w/w zmianami).

Źródło: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie

 • http://www.coie.gov.pl
 • http://www.mg.gov.pl/
 • http://www.paiz.gov.pl
 • http://www.mg.gov.pl/node/14567
 • http://www.eksporter.gov.pl/
Ambasada RP w Kijowie
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
ul. Wołodymyrska 45, Kijów 01901, Ukraina
tel.: (+380 44) 279 18 31; 279 33-40 , fax: (+380 44) 278 11 40 , e-mail: ,
Godziny urzędowania: pn-pt 9:00 - 17:00
Czas lokalny: