Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie

Strona główna

Ukraina

Dochody ludności

Dane za III kwartał 2013 r.

Średni miesięczny dochód na jednego mieszkańca Ukrainy wyniósł w II kwartale 2013 r. 2009,3 UAH (245 USD), co oznacza wzrost w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego o 5%. Realne dochody ukraińskiego społeczeństwa zwiększyły się w tym okresie o 4,7%. Średnia miesięczna płaca w okresie kwiecień-czerwiec 2013 r. wyniosła 3289 UAH, co oznacza, że w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku wzrosła nominalnie o 8,8%, zaś realnie o 9,3%.

Źródło: Wydział Ekonomiczny Ambasady RP w Kijowie

  

Dane za II kwartał 2013 r.

Średni miesięczny dochód na jednego mieszkańca Ukrainy wyniósł w I kwartale 2013 r. 1788,1 UAH (223 USD), co oznacza wzrost w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego o 7,3%. Realne dochody ukraińskiego społeczeństwa zwiększyły się w tym okresie o 7,6%. Średnia miesięczna płaca w okresie styczeń-czerwiec 2013 r. wyniosła 3181 UAH, co oznacza, że w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku wzrosła nominalnie o 9,1%. Realny wzrost płac w okresie styczeń-maj wyniósł 9,8%.

Źródło: Wydział Ekonomiczny Ambasady RP w Kijowie

 

Dane za I kwartał 2013 r.     

Średni miesięczny dochód na jednego mieszkańca Ukrainy wyniósł w 2012 r. 1994,3 UAH (190 EUR), co oznacza wzrost w porównaniu z rokiem 2011 o 10,6%. Realne dochody ukraińskiego społeczeństwa zwiększyły się w ciągu roku o 9,7%. Średnia miesięczna płaca w okresie styczeń-marzec 2013 r. wyniosła 3080 UAH, co oznacza, że w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku wzrosła nominalnie o 9,5%, a realnie o 9,9%.

Źródło: Wydział Ekonomiczny Ambasady RP w Kijowie

 

Dane za 2012 r.   

Średnia miesięczna płaca w 2012 r. wyniosła 3025 UAH, co oznacza, że w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku wzrosła nominalnie o 14,9%, a realnie o 14,4%. Realne dochody ukraińskiego społeczeństwa w III kwartale 2012 r. były o 13,5% wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Źródło: Wydział Ekonomiczny Ambasady RP w Kijowie

 

Dane za  9 miesięcy 2012 r. 

Średnia miesięczna płaca w okresie styczeń-wrzesień 2012 r. wyniosła 2975 UAH, co oznacza, że w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku wzrosła nominalnie o 15,7%, a realnie o 14,9%. Realne dochody ukraińskiego społeczeństwa w II kwartale 2012 r. były o 15% wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Źródło: Wydział Ekonomiczny Ambasady RP w Kijowie

  

Dane za  I półrocze 2012 r. 

Średnia miesięczna płaca w I połowie 2012 r. wyniosła 2917 UAH, co oznacza, że w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku wzrosła nominalnie o 17%, a realnie o 15,6%. Realne dochody ukraińskiego społeczeństwa w I kwartale 2012 r. były o 10,6% wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (nominalnie wzrosły o 13,9%).

Źródło: Wydział Ekonomiczny Ambasady RP w Kijowie

 

Dane za  2011 r. 

Średnia miesięczna płaca w 2011 r. wyniosła 2633 UAH, co oznacza, że w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku wzrosła nominalnie o 17,6%, a realnie o 8,7%. Realne dochody ukraińskiego społeczeństwa w III kwartale 2011 r. były o 10,3% wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (nominalnie wzrosły o 19,7%). 

Źródło: Wydział Ekonomiczny Ambasady RP w Kijowie

 

Dane za 9 miesięcy 2011 r. 

Średnia miesięczna płaca w okresie styczeń-wrzesień 2011 r. wyniosła 2571 UAH (ok. 320 USD), co oznacza, że w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku wzrosła nominalnie o 18,2%, a realnie o 8%. Realne dochody ukraińskiego społeczeństwa w II kwartale 2011 r. były o 3,4% wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (nominalnie wzrosły o 14,5%). 

Źródło: Wydział Ekonomiczny Ambasady RP w Kijowie

 

Dane za I półrocze 2010 r.

Średnia miesięczna płaca w I półroczu 2011 r. wyniosła 2495 UAH, co oznacza, że w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku wzrosła nominalnie o 18,4%, a realnie o 8,1%.

Źródło: Wydział Ekonomiczny Ambasady RP w Kijowie

 

Dane za I kwartał 2011 r. 

Średnia miesięczna płaca w I kwartale 2011 r. wyniosła 2389 UAH, co oznacza, że w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku wzrosła nominalnie o 19,9%, a realnie o 11,1%. Realne dochody ukraińskiego społeczeństwa w całym 2010 r. były o 16,2% wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (nominalnie wzrosły o 27,1%).

Źródło: Wydział Ekonomiczny Ambasady RP w Kijowie

 

Dane za rok 2010

Średnia miesięczna płaca w 2010 r. wyniosła 2239 UAH, co oznacza, że w porównaniu z 2009 rokiem wzrosła nominalnie o 20%, a realnie o 10,2%. Realne dochody ukraińskiego społeczeństwa w III kwartale 2010 r. były o 11% wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (nominalnie wzrosły o 19,6%).

Źródło: Wydział Ekonomiczny Ambasady RP w Kijowie

 

Dane za 9 miesięcy 2010 r. 

Średnia miesięczna płaca w okresie styczeń-wrzesień 2010 r. wyniosła 2176 UAH, co oznacza, że w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. wzrosła nominalnie o 19,2%, a realnie o 9,8%. Wyższe od ukraińskiej średniej wynagrodzenie otrzymywali w omawianym okresie pracownicy w Kijowie (średnio 3322 UAH), obwodzie donieckim (2469 UAH), dniepropietrowskim (2313 UAH), kijowskim (2217 UAH) i łuhańskim (2198 UAH). Zadłużenie z tytułu wypłaty wynagrodzeń wyniosło na początku lipca br. 1,34 mld UAH (rok wcześniej - 1,68 mld UAH). Realne, ujawnione dochody społeczeństwa w II kwartale 2010 r. były o 11,8% wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Źródło: Wydział Ekonomiczny Ambasady RP w Kijowie

  

Dane za I półrocze 2010 r. 

Średnia miesięczna płaca w okresie styczeń-czerwiec 2010 r. wyniosła 2108 UAH, co oznacza, że w porównaniu z analogicznym okresem 2009 r. wzrosła nominalnie o 18,7%, a realnie o 8,6%. Wyższe od ukraińskiej średniej wynagrodzenie otrzymywali w omawianym okresie pracownicy w Kijowie (średnio 3249 UAH), obwodzie donieckim (2386 UAH), dniepropietrowskim (2234 UAH), kijowskim (2143 UAH) i ługańskim (2121 UAH).

Zadłużenie z tytułu wypłaty wynagrodzeń wyniosło na początku lipca 2010 r. 1,8 mld UAH (sześć miesięcy wcześniej - 1,5 mld UAH). Realne, ujawnione dochody społeczeństwa w I kwartale 2010 r. były o 3,7% wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Źródło: Wydział Ekonomiczny Ambasady RP w Kijowie

  

Dane za I kwartał 2010 r.

Średnia miesięczna płaca wyniosła w marcu 2010 r. 2109 UAH, co oznacza, że nominalnie od stycznia 2010 r. wzrosła o 10,1% (od marca 2009 r. - o 18,3%). Realne wynagrodzenia wzrosły w okresie marzec 2009 - marzec 2010 o 7%. Wyższe od ukraińskiej średniej wynagrodzenie otrzymali w marcu 2010 r. jedynie pracownicy w Kijowie (średnio 3368 UAH), obwodzie donieckim (2364 UAH), dniepropietrowskim (2226 UAH), kijowskim (2138 UAH) i ługańskim (2114 UAH). Zadłużenie z tytułu wypłaty wynagrodzeń wzrosło w przeciągu pierwszych trzech miesięcy 2010 r. o 16,2% i wyniosło na początku kwietnia 2010 r. 1,7 mld.

Źródło: Wydział Ekonomiczny Ambasady RP w Kijowie

  

Dane za rok 2009 

Realne dochody ukraińskiego społeczeństwa w 2009 r. były o 8,5% niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (nominalnie wzrosły o 6,5% i wyniosły w przeliczeniu na jednego mieszkańca niespełna 1217,2 UAH miesięcznie). Średnia miesięczna płaca wyniosła w grudniu 2233 UAH, co oznacza, że nominalnie od stycznia wzrosła o ponad 34% (od grudnia 2008 r. - o 11,6%). Jednak biorąc pod uwagę średnią płacę w 2009 r., która wyniosła 1906 UAH, to była ona realnie niższa o 9,2% niż w 2008 r. Zadłużenie z tytułu wypłaty wynagrodzeń wzrosło w ciągu roku o 23,9% i wyniosło na koniec grudnia 1,47 mld UAH.

Źródło: Wydział Ekonomiczny Ambasady RP w Kijowie

  

Dane za I-III kwartały 2009 r.

Realne dochody ukraińskiego społeczeństwa w III kwartale 2009 r. były o 9,9% niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (nominalnie wzrosły o 3,2% i wyniosły w przeliczeniu na jednego mieszkańca niespełna 4 tys. UAH).

Źródło: Wydział Ekonomiczny Ambasady RP w Kijowie

  

Dane za I półrocze 2009 r.

Średniomiesięczna nominalna płaca za okres styczeń-czerwiec 2009 r. wyniosła 1812 UAH i była o 6,2% wyższa niż w I półroczu 2008 r. Średnia miesięczna płaca w czerwcu 2009 r. osiągnęła wartość 1980 UAH, co oznacza wzrost w stosunku do maja br. o 7,0% i 5,3% w stosunku do czerwca ub.r. (1883 UAH). Jednak realna średnia miesięczna płaca za okres styczeń-czerwiec 2009 r. była niższa aż o 10,1% w porównaniu z I półroczem 2008 r. 

Źródło: Wydział Ekonomiczny Ambasady RP w Kijowie

  

Dane za I kwartał 2009 r. (dane szacunkowe)

Ukraiński urząd statystyczny do połowy kwietnia nie opublikował danych dot. dochodów społeczeństwa w pierwszych miesiącach 2009 r. Realne dochody malały jednak wraz z rozwojem kryzysu i spadkiem realnego poziomu wynagrodzeń. Nominalna średnia miesięczna płaca wyniosła w styczniu br. 1655 UAH i była o 9,4% wyższa niż w styczniu 2008 r., jednak aż o 16,8% niższa niż w grudniu 2008. W lutym wzrosła do 1723 UAH. W związku z inflacją, realny poziom wynagrodzeń spadł jednak w styczniu o 11,8%, a w lutym aż o 14,1% - w porównaniu do tych sprzed roku

Źródło: Wydział Ekonomiczny Ambasady RP w Kijowie

  

Dane za rok 2008

W 2008 r. wydatki ukraińskiego społeczeństwa wzrosły o 35,9% w porównaniu z rokiem poprzednim, a nominalne dochody zwiększyły się o 38,1%. Średnia miesięczna płaca nominalna w 2008 r. wyniosła 1806 UAH (ok. 235 USD), co oznacza jej wzrost w stosunku do 2007 r. o 33,7%. Realne dochody społeczeństwa były o 10,3% wyższe niż w 2007 roku, natomiast realne wynagrodzenia średnio o 6,3%. Warto przy tym zaznaczyć, iż w połowie 2008 r. nominalny wzrost dochodów wynosił blisko 45%, a realny 14,7%.

Źródło: Wydział Ekonomiczny Ambasady RP w Kijowie

  

Dane za I półrocze 2008 r.

Nominalne dochody społeczeństwa w za okres styczeń-czerwiec 2008 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2007 r. wzrosły o 44,8% (w ujęciu realnym wzrost o 14,7%). Wydatki ludności w pierwszej połowie 2008 r. wzrosły o 41% w porównaniu do pierwszych sześciu miesięcy roku ubiegłego. Przyrost oszczędności stanowił 20,2 mld UAH. Nominalna średnia miesięczna płaca w pierwszym półroczu wyniosła 1707 UAH, co oznacza wzrost o 39,4% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wyższe od średniej średnie płace odnotowano jedynie w 5 regionach: w Kijowie (2909 UAH) oraz obwodach donieckim (1931 UAH), dniepropietrowskim (1810 UAH), kijowskim (1748 UAH) i zaporoskim (1728 UAH). Z kolei najniższe płace (poniżej 1300 UAH) otrzymywali mieszkańcy obwodów tarnopolskiego, chersońskiego, czernichowskiego i wołyńskiego. Realny wzrost średnich płac w omawianym okresie wyniósł 9,5%. W czerwcu średnia nominalna płaca wyniosła 1883 UAH (prawie 390 USD).

Źródło: Wydział Ekonomiczny Ambasady RP w Kijowie

Ostatnia aktualizacja: 13.02.2014
  • http://www.coie.gov.pl
  • http://www.mg.gov.pl/
  • http://www.mg.gov.pl/node/14567
Ambasada RP w Kijowie
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
ul. Wołodymyrska 45, Kijów 01901, Ukraina
tel.: (+380 44) 279 18 31; 279 33-40 , fax: (+380 44) 278 11 40 , e-mail: ,
Godziny urzędowania: pn-pt 9:00 - 17:00
Czas lokalny: